15 lipca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Zarząd i Biuro

Marek Wagner
Prezes Zarządu RIG

jarmolowicz

Jan Jarmołowicz
Wiceprezes Zarządu

ozga

Ewa Ozga
Sekretarz Zarządu

bukryj
Lucjan Bukryj
Drugi Wiceprezes Zarządu
Cekalski

Jan Cękalski
Członek Zarządu

joanna pawlowska089

Joanna Pawłowska
Członek Zarządu

rybak2

Tadeusz Rybak
Członek Zarządu

bartoszek

Andrzej Bartoszek
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Członkowie Komisji – Stefan Czerwiński- przewodniczący
– Wojciech Pietras- wiceprzewodniczący
– Jarosław Tolisz- sekretarz
– Edward Bąk
– Olgierd Kuna

Sąd Polubowny:

Członkowie Sądu – Sylwia Maruszewska – Głuszak -przewodnicząca

-Małgorzata Skwarcz- sekretarz

– Kazimierz Gajek
– Krystyna Radzik
– Andrzej Kozłowski
– Elżbieta Rulewska-Palichleb
– Ryszard Malinowski

Pracownicy biura:

Dyrektor – Andrzej Kozłowski
Specjalista ds. Marketingu i Promocji – Marta Samosiuk-Robak
Specjalista ds. Legalizacji – Anna Kulik
Główna Księgowa – Teresa Gomoła
728×90 Leaderboard