24 Sierpień 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Zarząd i Biuro

Marek Wagner
Prezes Zarządu RIG

jarmolowicz

Jan Jarmołowicz
Wiceprezes Zarządu

prokop

Stanisława Prokop
Sekretarz Zarządu

bukryj
Lucjan Bukryj
Członek Zarządu
Cekalski

Jan Cękalski
Członek Zarządu

r-mazur

Robert Mazur
Członek Zarządu

rybak2

Tadeusz Rybak
Członek Zarządu

bartoszek

Andrzej Bartoszek
Członek Zarządu

Henryk Kwiecień
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Członkowie Komisji – Stefan Czerwiński
– Leszek Mrugała
– Wojciech Pietras
– Jarosław Tolisz
– Ewa Ozga

Sąd Polubowny:

Przewodniczący – Grzegorz Koksanowicz
Członkowie Sądu – Edward Bąk
– Robert Mazur
-Andrzej Kozłowski
– Elżbieta Rulewska-Palichleb

Pracownicy biura:

Dyrektor – Andrzej Kozłowski
Specjalista ds. Marketingu i Promocji – Marta Samosiuk-Robak
Specjalista ds. Legalizacji – Anna Kulik
Główna Księgowa – Teresa Gomoła
728×90 Leaderboard
Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.