24 Sierpień 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Oferta

 SZKOLENIA i DORADZTWO

Dodatkowe informacje: własna sala szkoleniowa z flipczartem i projektorem oraz serwisem kawowym, lokalizacja w centrum Lublina

Doradztwo i/lub szkolenia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i prowadzeniem firmy:
 • marketing i sprzedaż, (w tym ekomarketing)
 • wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu firmą,
 •  struktura organizacyjna
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • podatki
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • realizacja i rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE
 • optymalizacja kosztów
 • zarządzanie płynnością finansową
 • systemy zarządzania firmą
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie środowiskowe
 • odnawialne źródła energii
 • polityka finansowa
 • strategia handlowa
Doradztwo i/ lub szkolenia dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
 •  Doradztwo zawodowe, w tym IPD
 • Szkolenia aktywizujące
 • Kursy zawodowe:
  • Samodzielne prowadzenie księgowości
  • Spawanie
  • Opiekun osoby starzej
  • Profesjonalny handlowiec
  • Barman kelner
  • Dekorator wyrobów cukierniczych
  • Specjalistyczne szkolenia komputerowe
  • Kurs prawo jazdy kat. C
  • Rozliczanie projektów unijnych
  • Obsługa urządzeń budowlanych
  • Technolog robot wykończeniowych w budownictwie
  • Pilot wycieczek
  • Uprawnienia energetyczne SEP
  • Dekoracja w gastronomii
 Inne szkolenia lub seminaria:
 • etykieta i autoprezentacja
 • asertywność
 • komunikacja interpersonalna
 • zarządzanie czasem
 • wystąpienia publiczne
 • reklamacje
 • jak być liderem i skutecznie motywować podwładnych
 • z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • podstawy obsługi komputera
BANK OFERT GOSPODARCZYCH
Przesyłamy naszym członkom aktualne oferty współpracy gospodarczej, które otrzymujemy  z biur radców handlowych, oraz izb gospodarczych m.in. z Węgier, Chorwacji, Białorusi, Czech,  Rosji, Litwy,  Ukrainy, Finlandii. Są to zarówno oferty zakupu, sprzedaży jak i nawiązania bliższej współpracy (włączając tworzenie spółek joint-venture) oraz informacje o przetargach. Wysyłamy także informacje o targach krajowych i zagranicznych, konferencjach, misjach gospodarczych, spotkaniach i szkoleniach.
„WYWIADOWNIA HANDLOWA”
Na życzenie każdej firmy jesteśmy w stanie sprawdzić kondycję finansową firm z Polski i zagranicy. Standardowy raport o firmie zawiera:
 • nazwa firmy,
 • forma prawna,
 • data rozpoczęcia działalności gosp.,
 • nr i datę rejestracji w rejestrze handl.,
 • kapitał założycielski,
 • dane nt. udziałowców,
 • rodzaj prowadzonej działalności,
 • skład zarządu,
 • wielkość zatrudnienia,
 • obroty firmy,
 • nieruchomości,
 • bank obsługujący firmę,
 • oddziały,
 • filie przedsiębiorstwa,
 • udziały w innych firmach.
USŁUGI TŁUMACZEŃ
Tłumaczymy z i na 26 języków: angielski, arabski, białoruski, bułgarski, czeski, duński, esperanto*, francuski, grecki, hebrajski*, hiszpański, jidysz*, łaciński, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbsko-chorwacki*, słowacki, słoweński*, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski. *) tłumacze nieprzysięgli.
Tłumaczenia w zakresie:

 • tekstów technicznych,
 • umów handlowych,
 • rozmów dwustronnych,
 • seminariów,
 • ofert gospodarczych,
 • spotkań.
PROMOCJA I REKLAMA
Firmy zrzeszone w RIG mogą bezpłatnie zamieszczać opis swojej działalności w wydawanym co roku katalogu członków RIG. W katalogu można publikować również reklamy; wówczas oferta dotyczy nie tylko firm członkowskich. Ponadto przyjmowane są zgłoszenia na zamieszczenie reklam (banerów) na stronie internetowej Izby. RIG jest także organizatorem corocznych programów i konkursów promocyjnych dla firm z terenu Województwa Lubelskiego: Wojewódzkiego Lidera Biznesu i Wojewódzkiego Lidera Smaku.
WYNAJEM SPRZĘTU
Regionalna Izba Gospodarcza oferuje wynajem zestawu multimedialnego: projektor, laptop, ekran w cenie 300 zł brutto za dzień (8 godzin)
Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.