25 czerwca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Oferta

 SZKOLENIA i DORADZTWO

Dodatkowe informacje: własna sala szkoleniowa z flipczartem i projektorem oraz serwisem kawowym, lokalizacja w centrum Lublina

Doradztwo i/lub szkolenia związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej i prowadzeniem firmy:
 • marketing i sprzedaż, (w tym ekomarketing)
 • wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu firmą,
 •  struktura organizacyjna
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • podatki
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • realizacja i rozliczanie projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE
 • optymalizacja kosztów
 • zarządzanie płynnością finansową
 • systemy zarządzania firmą
 • zarządzanie strategiczne
 • zarządzanie środowiskowe
 • odnawialne źródła energii
 • polityka finansowa
 • strategia handlowa
Doradztwo i/ lub szkolenia dla osób bezrobotnych
i poszukujących pracy
 •  Doradztwo zawodowe, w tym IPD
 • Szkolenia aktywizujące
 • Kursy zawodowe:
  • Samodzielne prowadzenie księgowości
  • Spawanie
  • Opiekun osoby starzej
  • Profesjonalny handlowiec
  • Barman kelner
  • Dekorator wyrobów cukierniczych
  • Specjalistyczne szkolenia komputerowe
  • Kurs prawo jazdy kat. C
  • Rozliczanie projektów unijnych
  • Obsługa urządzeń budowlanych
  • Technolog robot wykończeniowych w budownictwie
  • Pilot wycieczek
  • Uprawnienia energetyczne SEP
  • Dekoracja w gastronomii
 Inne szkolenia lub seminaria:
 • etykieta i autoprezentacja
 • asertywność
 • komunikacja interpersonalna
 • zarządzanie czasem
 • wystąpienia publiczne
 • reklamacje
 • jak być liderem i skutecznie motywować podwładnych
 • z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia
 • podstawy obsługi komputera
BANK OFERT GOSPODARCZYCH
Przesyłamy naszym członkom aktualne oferty współpracy gospodarczej, które otrzymujemy  z biur radców handlowych, oraz izb gospodarczych m.in. z Węgier, Chorwacji, Białorusi, Czech,  Rosji, Litwy,  Ukrainy, Finlandii. Są to zarówno oferty zakupu, sprzedaży jak i nawiązania bliższej współpracy (włączając tworzenie spółek joint-venture) oraz informacje o przetargach. Wysyłamy także informacje o targach krajowych i zagranicznych, konferencjach, misjach gospodarczych, spotkaniach i szkoleniach.
USŁUGI TŁUMACZEŃ
Tłumaczymy z i na 26 języków: angielski, arabski, białoruski, bułgarski, czeski, duński, esperanto*, francuski, grecki, hebrajski*, hiszpański, jidysz*, łaciński, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbsko-chorwacki*, słowacki, słoweński*, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski. *) tłumacze nieprzysięgli.
Tłumaczenia w zakresie:

 • tekstów technicznych,
 • umów handlowych,
 • rozmów dwustronnych,
 • seminariów,
 • ofert gospodarczych,
 • spotkań.
PROMOCJA I REKLAMA
Firmy zrzeszone w RIG mogą bezpłatnie zamieszczać opis swojej działalności w wydawanym co roku katalogu członków RIG. W katalogu można publikować również reklamy; wówczas oferta dotyczy nie tylko firm członkowskich. Ponadto przyjmowane są zgłoszenia na zamieszczenie reklam (banerów) na stronie internetowej Izby. RIG jest także organizatorem corocznych programów i konkursów promocyjnych dla firm z terenu Województwa Lubelskiego.
WYNAJEM SPRZĘTU
Regionalna Izba Gospodarcza oferuje wynajem zestawu multimedialnego: projektor, laptop, ekran w cenie 300 zł brutto za dzień (8 godzin)