21 czerwca 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Projekt RIG- dotacja na otwarcie działalności gospodarczej

Projekt „Czas na przedsiębiorczość – dotacje dla osób rozpoczynających działalność gospodarcząnr: RPLU.09.03.00-06-0020/21 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Lublinie w partnerstwie z  Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Administracji  w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9  Rynek pracy, Działanie 9.3. Rozwój przedsiębiorczości

w ramach projektu oferujemy:

  • wsparcie szkoleniowe w zakresie: ABC Przedsiębiorczości, pisania  biznesplanu i zarządzania w czasach pandemii (kryzysu)
    łącznie dla 70 osób
  • dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 63 osób w wysokości 23 050 zł
  • finansowe wsparcie pomostowe dla 63 osób w maksymalnej wysokości 2000 zł/miesiąc udzielane  przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Zapraszamy do udziału:

osoby, które ukończyły 30. rok życia i są mieszkańcami województwa lubelskiego, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły działalności gospodarczej przez ostatnie 12 miesięcy

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń!

81 532 12 45  lub 81 532 16 88

Biuro Projektu : Regionalna Izba Gospodarcza

ul. Dolna 3 Maja 8/9,  Lublin

więcej informacji na stronie www.projekt.rig.lublin.pl