26 maja 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Pobyt i praca cudzoziemców w Polsce -szkolenie PFP

Polska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza na bezpłatne szkolenie on-line poświęcone prawnym aspektom pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy. W jego trakcie uczestnicy dowiedzą się na jakich zasadach uchodźcy uciekający przed wojną mogą rozpocząć pracę, założyć własną działalność gospodarczą, ale też zdobyć numer PESEL czy wnioskować o świadczenia.

W związku z atakiem zbrojnym Rosji na Ukrainę, już ponad 3,5 mln obywateli Ukrainy uciekło do Polski. Z myślą o nich powstała ustawa dotycząca zatrudnienia w naszym kraju cudzoziemców. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych wniosła projekt nowelizacji ustawy. Celem noweli jest objęcie przepisami również tych uchodźców, którzy nie przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy. Ustawa umożliwia ukraińskim uchodźcom m.in. uzyskiwanie numeru PESEL czy podjęcie legalnie pracy w naszym kraju. Między innymi te kwestie poruszane będą podczas szkolenia organizowanego przez Polską Fundację Przedsiębiorczości. Spotkanie on-line będzie darmowe, a poprowadzi je radca prawny Maja Grzegorczyk.

– To ważna ustawa zarówno dla cudzoziemców, jak i przedsiębiorców – podkreśla mecenas Maja Grzegorczyk. – Najważniejsze w tym kontekście kwestie, które owa ustawa reguluje, to te związane z legalizacją pobytu uchodźców bez względu na to czy dysponują oni swoimi dokumentami. Obywatele Ukrainy, którzy swoich dokumentów nie mają, ale otrzymali potwierdzenie przekroczenia granicy przez Straż Graniczną, mogą legalnie przebywać w Polsce. Konsekwencją tego legalnego pobytu jest możliwość podjęcia zatrudnienia.

Sama ścieżka zgłoszenia zatrudnienia w polskiej firmie pracownika z Ukrainy jest łatwa.

– Zarejestrowanie takiego zatrudnienia odbywa się za pośrednictwem oświadczenia poprzez stronę praca.gov.pl, nie jest to więc skomplikowana procedura – mówi Maja Grzegorczyk. – Natomiast przyznać trzeba, że początkowo to zatrudnienie nie będzie się odbywać tłumnie. Uchodźcy z Ukrainy w pierwszej kolejności będą bowiem skupiać się na kwestiach związanych z załatwieniem spraw urzędowych. W wielu kwestiach problemem jest i będzie bariera językowa – zarówno w kontekście uporządkowania spraw związanych z pobytem, jak i przy podjęciu pracy. Konieczne jest więc obok wprowadzenia w życie zapisów ustawy, także zorganizowanie pomocy asystenta, który pokieruje obywateli Ukrainy, pomoże im pozałatwiać bieżące sprawy typu szkoły, żłobki, przedszkola, uzyskanie PESELU itp.

Szkolenie on-line dotyczące tych kwestii, ale także zatrudniania uchodźców z Ukrainy, otwierania przez nich własnej działalności, form umów jakie można z nimi podpisywać czy świadczeń z jakich obywatele Ukrainy mogą w Polsce skorzystać odbędzie się już w czwartek 24 marca o godz. 11:30 na platformie szkoleniowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej: https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/prawne-aspekty-pobytu-i-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/209/302?partner=67651656-58a5-4fae-9934-fc4d3c156080?utm_source=www&utm_medium=link&utm_campaign=RIG_2403

Kolejne szkolenie zaplanowane jest na 11 kwietnia na godzinę 09:00 https://szkolenia.pfp.com.pl/szkolenie-online/prawne-aspekty-pobytu-i-zatrudnienia-obywateli-ukrainy/209/303?partner=67651656-58a5-4fae-9934-fc4d3c156080?utm_source=www&utm_medium=link&utm_campaign=RIG_1104

Zatrudnienie cudzoziemca będącego obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium RP po 24 lutego 2022r. co do zasady dokonywane będzie zgodnie ze specustawą – podkreśla Maja Grzegorczyk. – Niektórzy mogą chcieć stosować umowy cywilnoprawne i to także jest dopuszczalne. Natomiast należy pamiętać, że te zasady zatrudniania cudzoziemców, które funkcjonowały w ramach wcześniejszych regulacji, przed 24 lutego, wciąż obowiązują. Podczas szkolenia na pewno będę o tym mówić i będę uczulać na to, że mamy osoby pracujące u nas na dotychczasowych zasadach. Będzie to więc wartościowa wiedza zarówno dla samych cudzoziemców, ale też dla osób, które im pomagają i oczywiście dla samych przedsiębiorców. Serdecznie na to spotkanie Państwa zapraszam!

Zachęcamy również do wysłuchania podcastu z Radcą Prawnym Mają Grzegorczyk dotyczącego prawnych aspektów pobytu i zatrudnienia obywateli Ukrainy – https://youtu.be/ZaApa_yQx3g