26 maja 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Wsparcie z KPO dla branży HoReCa oraz turystyki i kultury

Nabór wniosków dla MŚP z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii Covid-19

 Termin naboru: Od 6 maja do 5 czerwca 2024 r.
 Kogo dotyczy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa (hotelarskiego oraz gastronomicznego), turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów w roku 2020 lub 2021, na poziomie co najmniej 30%.
 Cel: dofinansowanie działań, które przyczynią się do zwiększenia odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe poprzez rozszerzenie lub dywersyfikację prowadzonej działalności.
 Wysokość wsparcia: maksymalna kwota wsparcia na przedsięwzięcie MŚP to 540 tys. zł., a maksymalny poziom dofinansowania to 90% wydatków kwalifikowalnych.
 Źródło finansowania: KPO A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.

Kontakt dla MŚP z woj. lubelskiego:
Lubelska Fundacja Rozwoju ul. Zana 41 (II piętro) Lublin
telefon 81/ 528-53-71
e-mail: horeca@lfr.lublin.pl