12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Zarząd i Biuro

Marek Wagner
Prezes Zarządu RIG

jarmolowicz

Jan Jarmołowicz
Wiceprezes Zarządu

prokop

Stanisława Prokop
Sekretarz Zarządu

bukryj
Lucjan Bukryj
Członek Zarządu
Cekalski

Jan Cękalski
Członek Zarządu

r-mazur

Robert Mazur
Członek Zarządu

rybak2

Tadeusz Rybak
Członek Zarządu

bartoszek

Andrzej Bartoszek
Członek Zarządu

Henryk Kwiecień
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Członkowie Komisji – Stefan Czerwiński
– Leszek Mrugała
– Wojciech Pietras
– Jarosław Tolisz
– Ewa Ozga

Sąd Polubowny:

Przewodniczący – Grzegorz Koksanowicz
Członkowie Sądu – Edward Bąk
– Robert Mazur
-Andrzej Kozłowski
– Elżbieta Rulewska-Palichleb

Pracownicy biura:

Dyrektor – Andrzej Kozłowski
Specjalista ds. Marketingu i Promocji – Marta Samosiuk-Robak
Specjalista ds. Legalizacji – Anna Kulik
Główna Księgowa – Teresa Gomoła
728×90 Leaderboard