26 maja 2024

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

RIT

Regionalna Izba Turystyki w Lublinie jest organizacją samorządową turystycznych podmiotów gospodarczych, mających siedziby na terenie regionu lubelskiego.

Przedmiot działalności:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,

 • podnoszenie kultury obsługi turystycznej,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

 • tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu turystycznego.

Formy realizacji programu:

 • udzielanie pomocy i porad Członkom oraz organizowanie współpracy między nimi,

 • popieranie kształcenia zawodowego i organizowanie szkoleń,

 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej

 • delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do uczestnictwa w pracach doradczo-opiniodawczych w sprawach turystyki.

Zarząd RIT:

Prezes Zarządu – Lucjan Bukryj

Wiceprezes Zarządu – Wiesław Kałabun

Członkowie Zarządu:

Robert Mazur

Tomasz Jurkowski

Krystyna Radzik

Członkowie Regionalnej Izby Turystyki

 1. AGAT B.U.H.
 2. ALMATUR Lublin Sp. z o.o. Biuro Podróży i Turystyki
 3. ANAS Sp. z o. o. Biuro Podróży
 4. ASTUR Sp. z o.o.
 5. KAMI Biuro Usług Pilotarskich i Przewodnickich
 6. KRYSTYNA Biuro Usług Turystycznych
 7. LIDER TOUR Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych
 8. LOGOSTOUR Sp. z o.o. Oddział Lubelski Biuro Turystyki ZNP
 9. LUBLINIANKA-TOUR Biuro Usług Turystycznych
 10. Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o.
 11.  WOKS Ośrodek Wypoczynkowy „Riviera Krasne