19 Październik 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

RIT

Regionalna Izba Turystyki w Lublinie jest organizacją samorządową turystycznych podmiotów gospodarczych, mających siedziby na terenie regionu lubelskiego.

Przedmiot działalności:

 • reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków,

 • podnoszenie kultury obsługi turystycznej,

 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej,

 • tworzenie warunków dla rozwoju przemysłu turystycznego.

Formy realizacji programu:

 • udzielanie pomocy i porad Członkom oraz organizowanie współpracy między nimi,

 • popieranie kształcenia zawodowego i organizowanie szkoleń,

 • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej

 • delegowanie swoich przedstawicieli na zaproszenie organów państwowych i samorządowych do uczestnictwa w pracach doradczo-opiniodawczych w sprawach turystyki.

Zarząd RIT:

Prezes Zarządu – Lucjan Bukryj

Wiceprezes Zarządu – Wiesław Kałabun

Członkowie Zarządu:

Robert Mazur

Tomasz Jurkowski

Krystyna Radzik

Członkowie Regionalnej Izby Turystyki

 1. AGAT B.U.H.
 2. ALMATUR Lublin Sp. z o.o. Biuro Podróży i Turystyki
 3. ANAS Sp. z o. o. Biuro Podróży
 4. ARKA-TOUR Biuro Turystyczno – Usługowe
 5. ASTUR Sp. z o.o.
 6. Beatur Polska Sp. z o.o.
 7. „Dom-Lux” Przedsiębiorstwo Handlowe J.J Suchowierscy
 8. „EMOCJA” PHU Teresa Barszcz
 9. GALA-TRAVEL Biuro Turystyki
 10. KAMI Biuro Usług Pilotarskich i Przewodnickich
 11. KOLIBER Centrum Podróży
 12. Krychowski Grzegorz
 13. KRYSTYNA Biuro Usług Turystycznych
 14. LIDER TOUR Biuro Usług Turystycznych i Edukacyjnych
 15. LOGOSTOUR Sp. z o.o. Oddział Lubelski Biuro Turystyki ZNP
 16. LUBLINIANKA-TOUR Biuro Usług Turystycznych
 17. Makarewicz Andrzej PHU
 18. OLIMP Biuro Podróży Józef Mrozowicz
 19. Ośrodek Usług Edukacyjnych Sp. z o.o.
 20. Pensjonat Bankowy Antoni Piotr Kobielas
 21. P.W. WOKS Ośrodek Wypoczynkowy „Riviera Krasne”
 22. Rudnik Tumay Biuro Andrzej Marzec
 23. „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Białej Podlaskiej
 24. SUPER-TRAMP s.c. Biuro Usług Turystycznych
 25. „WARTA” S.A. TUiR
 26. Watra Travel Sp. z o.o.
Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.