17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Szkolenie z prawa pracy (2019)

Szanowni Państwo

zapraszamy Państwa na szkolenie  dotyczące zmian w prawie pracy w 2019 r.

Główne tematy szkolenia:

  • sposoby wypłaty wynagrodzenia za pracę
  • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych
  • rozliczanie pracowników służących w Wojskach Obrony Terytorialnej
  • problematyka pozwów cywilnych za wypadki przy pracy
  • orzecznictwo sądowe na płaszczyźnie  zwolnień pracowniczych

Szkolenie poprowadzi Ryszard Pietrzyk, ekspert z zakresu prawa pracy, znany m.in. z audycji z tej tematyki w Radiu Lublin,  właściciel firmy zrzeszonej w RIG

Termin szkolenia: 20 lutego  br. godziny: 9:00-12:00

Miejsce: sala konferencyjna RIG, Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro.

Cena: 100 zł  brutto od osoby (dla Firm zrzeszonych w RIG)

Cena: 200 zł brutto  od osoby (dla Firm niezrzeszonych w RIG)

Zgłoszenia  na info@rig.lublin.pl przyjmujemy do dnia 15 lutego br.

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.