17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne szkolenie: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach- jak pozyskać środki na ich realizację?

Zaproszenie

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej, firmy doradczej Stratego Sp. z o.o. i Banku Pekao SA

ma zaszczyt zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie pt.:

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach –

jak pozyskać środki na ich realizację?

które odbędzie się 21.11.2018 r.

w godzinach: 10:00 – 14:00  ul. Dolna 3 Maja 8/9; 20-079 Lublin

 

Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy spełniają jedną z poniższych przesłanek:

  • Prowadzą prace inżynieryjne, prace badawczo-rozwojowe lub są zainteresowani rozpoczęciem ich prowadzenia
  • Są zainteresowani wdrażaniem nowych produktów/usług w swojej działalności gospodarczej
  • Inwestują, bądź planują inwestować w innowacyjne technologie

 

Zgłoszenia udziału do 19 listopada (telefonicznie : 81 532 12 45; 532 16 88 lub mailowo : info@rig.lublin.pl)

 

 

Do pobrania:

Zaproszenie Lublin

Program_szkolenia

 


Regionalna Izba Gospodarcza ul. Dolna 3 Maja 8/9 20-079 Lublin Telefony: 81 532 12 45 lub 532 16 88

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.