17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Jubileusz 25-lecia RIG

W dniu 18 października br. w Teatrze Muzycznym w Lublinie  swoje ćwierćwiecze świętowała  Regionalna Izba Gospodarcza. Ta lubelska organizacja samorządu gospodarczego powstała  w 1993 r.  Wśród 109 członków założycieli RIG znalazły się  największe  podmioty działające na terenie naszego  regionu, należały do nich: WSK PZL Świdnik,  Zakłady Azotowe „Puławy”, Herbapol-Lublin Sp. z o.o., czy nieistniejące już EDA S.A. Poniatowa, URSUS – Odlewnia oraz FSC Lublin. Gala Jubileuszowa odbyła się w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Izby w podziękowaniu za wieloletnie członkostwo w Izbie  przyznały firmom zrzeszonym powyżej 15 lat odznaki Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie zaś Krajowa Izba Gospodarcza przyznała  Stefanowi Czerwińskiemu -Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Izby  oraz  Lucjanowi Bukryjowi, Prezesowi Regionalnej Izby Turystyki Złote Odznaki KIG  a także medale z okazji z  25-ciolecia (Marek Wagner Prezes Izby, Jan Jarmołowicz -Wiceprezes Izby, Stanisława Prokop – Sekretarz Zarządu oraz Tadeusz Rybak- Członek Zarządu Izby).

Gala była  połączona z rozstrzygnięciem XV edycji Programu Promocyjnego Wojewódzki Lider Biznesu.

W części artystycznej gali   zaprezentowano  widowisko  pt. „Muzyczne rendez-vous, czyli bitwa na głosy” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego  w Lublinie  z towarzyszeniem  Orkiestry pod dyrekcją   Łukasza Sidoruka.

 

(foto: FOTO QFS)

Laureaci WLB 2018
Honorowi Członkowie RIG
Medale 25-lecia Samorządu Gospodarczego przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą
Gratulacje od Prezydenta Miasta Lublina
Gratulacje od Wojewody Lubelskiego
Gratulacje od Marszałka Województwa Lubelskiego

 

 

 

 

 

 

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.