26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

dotacje ZUS dla BHP

Szanowni Państwo,

ZUS finansuje działalność związaną z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym
( art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych Dz.U.z 2009r. Nr 167, poz.1322 ze zm.).
ZUS dofinansowuje:
 projekty inwestycyjne
 projekty doradcze
 projekty inwestycyjno – doradcze.
Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony jest liczbą osób,
za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe:

Mikro 1-9 osób: 90%
Małe 10-49: 80%
Średnie 50-249: 60%
Duże 250 i więcej: 20%

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA:
DZIAŁANIA DORADCZE takie jak m.in.:
1. Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami,
2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń czynników szkodliwych i uciążliwych, występujących w miejscu
pracy
3. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń
4. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych,
5. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej oraz instalacji sprzętu ochronnego.

DZIAŁANIA INWESTYCYJNE takie jak m.in.:
1. Zakup i instalacja:
 osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń
 urządzeń ochronnych
 elementów systemów sterowania, urządzeń i elementów sygnalizacji
 neutralizatorów elektryczności statycznej,
 urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze
 urządzeń i elementów wentylacji
 maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości
 urządzeń bez własnego napędu (np. ręczne wózki paletowe, wózki magazynowe, ręczne wózki
platformowe dwunożycowe, wciągniki i żurawiki do 450 kg)
 wózków jezdniowych podnośnikowych i innych urządzeń samojezdnych służących ograniczeniu
obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
2. Zakup środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod
warunkiem przedstawienia dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka
zawodowego oraz dokumentacji właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
3. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem
zakupu maszyn produkcyjnych i ich części.

Zapraszamy do współpracy – przygotowujemy wnioski o dotację ZUS i rozliczamy cały projekt.

 

 

Ewa Ozga

Właścicielka

 

Firma KONSULTANT DORADZTWO GOSPODARCZE  (Członek RIG w Lublinie)

20-538 Lublin ul. Różana 10/29

tel/fax 81 740 08 81, GSM 605 07 64 32

www.konsultant.lublin.pl

 

Wspólniczka

 

Biuro Rachunkowe POLFIN s.c.

www.polfin.lublin.pl

informacje: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=422