24 Sierpień 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Jubileusz 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na bezpłatną konferencję poświęconą jubileuszowi 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 r. w Sali Kameralnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej
w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej. W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości w tym: Pełnomocnik Zarządu ARP ds. SSE Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Andrzej Karabon,
Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Pani Grażyna Ciużyńska, Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Krzysztof Senger.
A także przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, firm doradczych i inwestycyjnych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką stref ekonomicznych.  

W ramach konferencji dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty przez Panią Bogumiłę Tuczyńską Zastępce Dyrektora Oddziału w Mielcu SSE EURO-PARK MIELEC.
Podczas spotkania zostaną poruszone zostaną następujące kwestie:
- Zasady udzielania pomocy publicznej w świetle nadchodzących zmian regulacji prawnych funkcjonowania w SSE
- SSE a podatki lokalne - co inwestor wiedzieć powinien
- Rachunek opłacalności dla państwa, inwestorów oraz lokalnych społeczności
- korzyści prowadzenia działalności w SSE

Szczegółowy program oraz rejestracji na konferencję można dokonać na stronie www.sse.lublin.eu.

zaproszenie

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.