26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Jubileusz 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin

Szanowni Państwo,

Zapraszamy Państwa na bezpłatną konferencję poświęconą jubileuszowi 10-lecia Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC Podstrefy Lublin. Wydarzenie odbędzie się 21 września 2017 r. w Sali Kameralnej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Celem konferencji „Podstrefa Lublin – 10 lat w dążeniu do innowacyjnej gospodarki miasta” jest dyskusja nad dalszą perspektywą funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych, przyszłością czwartej rewolucji przemysłowej
w Polsce i na świecie oraz zaprezentowanie historii sukcesu rozwoju lubelskiej strefy ekonomicznej. W konferencji weźmie udział wielu znamienitych gości w tym: Pełnomocnik Zarządu ARP ds. SSE Agencji Rozwoju Przemysłu Pan Andrzej Karabon,
Dyrektor Departamentu Polityki Inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Pani Grażyna Ciużyńska, Wiceprezes Zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Pan Krzysztof Senger.
A także przedstawiciele specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, samorządów terytorialnych, instytucji rządowych, firm doradczych i inwestycyjnych oraz przedstawiciele przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką stref ekonomicznych.  

W ramach konferencji dodatkowo zostaną przeprowadzone warsztaty przez Panią Bogumiłę Tuczyńską Zastępce Dyrektora Oddziału w Mielcu SSE EURO-PARK MIELEC.
Podczas spotkania zostaną poruszone zostaną następujące kwestie:
- Zasady udzielania pomocy publicznej w świetle nadchodzących zmian regulacji prawnych funkcjonowania w SSE
- SSE a podatki lokalne - co inwestor wiedzieć powinien
- Rachunek opłacalności dla państwa, inwestorów oraz lokalnych społeczności
- korzyści prowadzenia działalności w SSE

Szczegółowy program oraz rejestracji na konferencję można dokonać na stronie www.sse.lublin.eu.

zaproszenie