03 sierpnia 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Konferencja: ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Krajowa Izba Gospodarcza, International Development Norway AS oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej i Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie

zapraszają na Ogólnopolską Konferencję pod tytułem:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ – INNOWACYJNOŚĆ – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

 

Konferencja odbędzie się w dniu 25 stycznia 2017 roku na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej  i ma na celu przedstawienie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzących do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów
i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Szczegółowy program konferencji oraz telefon do potwierdzenia uczestnictwa do pobrania  tutaj

 

Serdecznie zapraszamy!