27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Produkt Finalny w projekcie „PI 50+ doświadczenie”

Nasz Produkt Finalny

Obecnie trwa etap upowszechniania Produktu Finalnego wypracowanego w ramach projektu innowacyjnego „PI 50+ doświadczenie” realizowanego wspólnie przez Caritas Polska, KIG, RIG oraz Agrotec Polska Sp. z o.o.

Na Produkt Finalny składa się publikacja pt. „Praktyczny poradnik zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo. Narzędziownia menadżera” będąca podręcznikiem dla pracodawców na temat wdrażania narzędzi zarządzania wiekiem. Publikacja jest wynikiem kilkumiesięcznej pracy doradczej w przedsiębiorstwach, które wzięły udział w projekcie oraz wsparcia indywidualnego dla pracowników 50+ udzielanego w ramach projektu. W ramach etapu testowania zostały opracowane i zrealizowane programy rozwojowo – szkoleniowe dedykowane dla kadry zarządczej, mające za zadanie lepsze przygotowanie menadżerów do kierowania zespołami pracowników zróżnicowanych wiekowo oraz działania skierowane do osób 50+.

Podręcznik ma charakter uniwersalny i jest przeznaczony do zarządzania zespołem zróżnicowanym wiekowo. Jest praktycznym poradnikiem oraz narzędziownią dostarczającą kompleksowych rozwiązań metodologicznych i narzędziowych.

Motywem powstania takiego podręcznika było przekonanie, że do właściwego zarządzania każdym zespołem, a w szczególności zróżnicowanym wiekowo, potrzebne są świadomość i kompetencje kadry zarządczej itd.

Podręcznik dedykowany jest w szczególności:

  • firmom/organizacjom zatrudniających osoby starsze. pracodawcy z różnych branż, firmy różnej wielkości, o różnej strukturze zatrudnienia – konkretnie: właściciele przedsiębiorstw, kadra zarządzająca każdego szczebla, osoby zatrudnione w działach kadr chcące rozwijać się w kierunku wsparcia zarządzania w firmie pracownikami, specjaliści ds. personalnych i Human Recources pracujące w firmach, specjaliści ds. BHP, osoby zatrudnione w działach szkoleniowych większych firm. Proponowane narzędzia pozwolą zwiększyć transfer doświadczenia wiedzy i doświadczeń od pokoleń starszych do młodszych, zwłaszcza tzw. wiedzy praktycznej/ukrytej, której nie da się w prosty sposób opisać, ponieważ jest niejako ukryta w doświadczeniu posiadającej ją osób. Ponadto projekt i jego produkty dają szansę firmom na rozwijanie specyficznych kompetencji, takich jak prowadzenie rozmów okresowych lub rozmów motywacyjno-rozwojowych, które w przyszłości mogą być stosowane wobec innych pracowników, niezależnie od ich wieku (większość wiedzy związanej z prowadzeniem takich rozmów z osobami 50 plus ma uniwersalny charakter).

  • instytucjom pracujących na rzecz osób 50+, takie jak na przykład domy kultury, NGO organizujące zajęcia dla uczestników 50+, czy nawet powiatowe urzędy pracy lub ośrodki pomocy społecznej, dzięki temu, że otrzymają do wykorzystania zestaw narzędzi, z których część będzie do bezpośredniego wykorzystania w pracy z takimi osobami.

  • interesariuszom rynku pracy, którzy chcą promować strategie zarządzania wiekiem i wspierać przedsiębiorców w jej realizacji.

  • doradcom i specjalistom HR oferującym usługi doradcze w zakresie zarządzania personelem

  • firmom, instytucjom szkoleniowym oraz uczelniom wyższym z obszaru zarządzania

  • psychologom i trenerom rozwoju osobistego,

  • osobom 50+, głównie tym które aktualnie są zatrudnione, a poszukują możliwości pozytywnych zmian w obszarze pracy zawodowej lub potrzebują tylko impulsu, aby ich dokonać. Zestaw proponowanych narzędzi jest tak dobrany, aby mogły one być zastosowane dla zróżnicowanej grupy uczestników, którzy – oprócz tego, że są w tej samej grupie wiekowej – mogą się różnic pod względem potrzeb (różnice wynikające z poziomu wykształcenia, rodzaju wykonywanej pracy itd.)

Podręcznik będzie możliwy do ściągnięcia z Internetu ze strony www.piecdziesiatplus.com w zakładce województwo lubelskie” oraz na stronie RIG.

Podręcznik jest wydrukowany w liczbie kilkuset egzemplarzy i będzie dystrybuowany bezpłatnie w województwie lubelskim. Skierowany zostanie do pracodawców z terenu woj. lubelskiego, specjalistów Human Resources, trenerów z instytucji szkoleniowych, psychologów, pracowników uczelni wyższych z obszaru zarządzania oraz interesariuszy rynku pracy, którzy chcą promować strategie zarządzania wiekiem.

Poradnik Narzędziownia Menadżera