27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Szkolenie System Zarządzania Jakością – wymagania ISO 9001:2015

Zapraszamy na szkolenie: System Zarządzania Jakością – wymagania ISO 9001:2015

Poznaj wytyczne nowej wersji normy ISO 9001 i dowiedz się, jak je poprawnie interpretować!
Cel szkolenia
 Pokazanie, jaka jest istota i cele stosowania normy ISO 9001:2015.
 Nauczenie zasad obowiązujących w systemie zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015.
 Nauczenie, jak interpretować wymagania zapisane w normie ISO 9001:2015 w kontekście konkretnej organizacji.
 Przećwiczenie, jak efektywnie interpretować, planować i wdrażać wymagania w systemach zarządzania jakością.
Program szkolenia
Rozpoczęcie szkolenia 1. Wprowadzenie 2. System zarządzania jakością wg ISO 9001:2015 – podstawowe zmiany w normie 3. Omówienie i interpretacja rozdziałów normy ISO 9001:2015
 Rozdział 1 Zakres normy
 Rozdział 2 Powołania normatywne
 Rozdział 3 Terminy i definicje
 Rozdział 4 Kontekst organizacji
Ćwiczenie nr 1: kontekst organizacji
 Rozdział 5 Przywództwo
 Rozdział 6 Planowanie
Ćwiczenie nr 2: Identyfikacja zainteresowanych stron
 Rozdział 7 Wspomaganie
 Rozdział 8 Operacje
 Rozdział 9 Ocena wyników
 Rozdział 10 Doskonalenie
Ćwiczenie nr 3: Zarządzanie ryzykiem w procesie 4. Sprawdzian wiedzy 5. Podsumowanie i zakończenie szkolenia
Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:
 rozumieć zasady funkcjonowania systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2015
 prawidłowo interpretować punktu normy ISO 9001:2015 w kontekście swojej organizacji
 planować i organizować spełnianie wymagań systemu zarządzania jakością.
Data i miejsce szkolenia:
11.05.2016 r – Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro Cena szkolenia: 300 zł brutto

Informacje dodatkowe:
Koszt szkolenie obejmuje również:
 materiały szkoleniowe
 certyfikat
 lunch i poczęstunek

do pobrania: Zgłoszenie udziału