27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne szkolenie dla Członków RIG

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie:

pt. Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce

program:

I. Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce

1. Formalności prawne – dalej nie rozwiązane kompleksowo,

2. Zatrudniać samemu?

3. Zatrudnienie przez Agencje – niuanse prawne, zagrożenia.

4. Jak uniknąć zagrożeń ze strony organów kontrolnych. Na co zwraca uwagę Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli legalności zatrudnienia.

5. Zatrudnienie i co dalej?

– jak przeszkolić do pracy obcokrajowca. Czy język polski to załatwia?

– co w razie wypadku przy pracy obcokrajowca? Jak sporządzić dokumentację?

– przykłady wypadków przy pracy obywateli ze wschodu, kary dla pracodawców

nałożone przez PIP i sądy lubelskie.

– dokumentacja pracownicza zatrudnionego obywatela ze wschodu –

zabezpieczenie się pracodawcy przed pozwami cywilnymi instytucji żerujących

na pseudo obronie obywateli ze wschodu.

6. Pytania w tematyce zatrudnienia i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca.

II. Zasady kontroli własnych pracowników mity i prawdy co wolno a czego nie wolno pracodawcy – na podstawie orzecznictwa sądowego i doświadczenia ze słuchaczami Radia Lublin

7. Obowiązek informowania pracowników – prawdy i mity dostępne w internecie. Omówienie prawnych aspektów co pracodawca winien zawrzeć w regulaminie pracy lub specjalnej informacji dla pracowników odnośnie monitoringu w zakładzie pracy

8. Sposoby kontroli pracowników. Gdzie wolno ustawić kamery a gdzie nie. Co można nagrywać. Sposoby przechowywania danych w zakładzie pracy – terminy przechowywania.

9. Monotoring video – obecnie prowadzone postępowania sądowe, przez naszą Kancelarię, w tym poruszane w mediach,

10. Kontrola korespondencji pracownika w komputerze – sprzeciw od publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich,

11. Uniknięcie ewent. pozwów sądowych. Cywilna odpowiedzialność Pracodawcy za łamanie przepisów bhp, pozwy cywilne za uszczerbek pracownika w razie wypadku przy pracy – na podstawie zdarzeń ostatniego roku na terenie województwa lubelskiego. Jak uchronić się przed płaceniem dużego odszkodowania. Konieczność zmian przepisów kodeksu pracy niezgodnych z ustawą o działalności gospodarczej, szczególnie dotyczącej informowania pracodawcy o zatrudnieniu poza macierzystą firmą.

Miejsce: siedziba RIG w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro
Termin: 25 kwietnia 2017 r., początek godz. 9:00
Dla Członków RIG udział jest bezpłatny!
Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 21 kwietnia br. ( piątek) mailowo: info@rig.lublin.pl

informacje: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

Szkolenie potrwa ok. 2 godziny, poprowadzi je Ryszard Pietrzyk, ekspert w dziedzinie kadr i bhp (kancelaria zrzeszona w RIG)