17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne szkolenie dla Członków RIG

Regionalna Izba Gospodarcza zaprasza na szkolenie:

pt. Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce

program:

I. Prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej w Polsce

1. Formalności prawne – dalej nie rozwiązane kompleksowo,

2. Zatrudniać samemu?

3. Zatrudnienie przez Agencje – niuanse prawne, zagrożenia.

4. Jak uniknąć zagrożeń ze strony organów kontrolnych. Na co zwraca uwagę Państwowa Inspekcja Pracy podczas kontroli legalności zatrudnienia.

5. Zatrudnienie i co dalej?

– jak przeszkolić do pracy obcokrajowca. Czy język polski to załatwia?

– co w razie wypadku przy pracy obcokrajowca? Jak sporządzić dokumentację?

– przykłady wypadków przy pracy obywateli ze wschodu, kary dla pracodawców

nałożone przez PIP i sądy lubelskie.

– dokumentacja pracownicza zatrudnionego obywatela ze wschodu –

zabezpieczenie się pracodawcy przed pozwami cywilnymi instytucji żerujących

na pseudo obronie obywateli ze wschodu.

6. Pytania w tematyce zatrudnienia i dokumentacji zatrudnienia cudzoziemca.

II. Zasady kontroli własnych pracowników mity i prawdy co wolno a czego nie wolno pracodawcy – na podstawie orzecznictwa sądowego i doświadczenia ze słuchaczami Radia Lublin

7. Obowiązek informowania pracowników – prawdy i mity dostępne w internecie. Omówienie prawnych aspektów co pracodawca winien zawrzeć w regulaminie pracy lub specjalnej informacji dla pracowników odnośnie monitoringu w zakładzie pracy

8. Sposoby kontroli pracowników. Gdzie wolno ustawić kamery a gdzie nie. Co można nagrywać. Sposoby przechowywania danych w zakładzie pracy – terminy przechowywania.

9. Monotoring video – obecnie prowadzone postępowania sądowe, przez naszą Kancelarię, w tym poruszane w mediach,

10. Kontrola korespondencji pracownika w komputerze – sprzeciw od publikacji Rzecznika Praw Obywatelskich,

11. Uniknięcie ewent. pozwów sądowych. Cywilna odpowiedzialność Pracodawcy za łamanie przepisów bhp, pozwy cywilne za uszczerbek pracownika w razie wypadku przy pracy – na podstawie zdarzeń ostatniego roku na terenie województwa lubelskiego. Jak uchronić się przed płaceniem dużego odszkodowania. Konieczność zmian przepisów kodeksu pracy niezgodnych z ustawą o działalności gospodarczej, szczególnie dotyczącej informowania pracodawcy o zatrudnieniu poza macierzystą firmą.

Miejsce: siedziba RIG w Lublinie, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro
Termin: 25 kwietnia 2017 r., początek godz. 9:00
Dla Członków RIG udział jest bezpłatny!
Prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 21 kwietnia br. ( piątek) mailowo: info@rig.lublin.pl

informacje: 81 532 12 45 lub 81 532 16 88

Szkolenie potrwa ok. 2 godziny, poprowadzi je Ryszard Pietrzyk, ekspert w dziedzinie kadr i bhp (kancelaria zrzeszona w RIG)

 

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.