27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Dofinansowanie do szkoleń kadry przedsiębiorstw nawet do 100%

Szanowni Państwo

oferujemy szkolenia kadry zarządzającej i pracowników z dofinansowaniem nawet do 100%  (firmy mikro zatrudniające max.9 osób, pozostałe wnoszą wkład własny w wysokości 20%  kosztów szkolenia).
Tematyka szkoleń:

  • Praktyczne aspekty ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej – 52 h
  • System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 – 24 h
  • Zarządzanie optymalizacją procesów produkcyjnych – 48 h
  • Zarządzanie strategiczne małymi i średnimi przedsiębiorstwami – 32 h
  • Szkolenia  będą mogły zostać zrealizowane po zebraniu grupy min. 10 osób na dany temat.

Dofinansowanie  stanowi dla firmy pomoc de minimis.

Oferujemy  pomoc w opracowaniu  i złożeniu wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania  prosimy o kontakt z naszym biurem.

Biuro RIG w Lublinie
tel. 81 532 12 45 lub 81 532 16 88