27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Ruszyła XIII edycja Programu Wojewódzki Lider Biznesu

Celem Programu Wojewódzki Lider Biznesu jest wyróżnienie i promocja najlepiej rozwijających się firm naszego województwa, firm które osiągają najlepsze wyniki ekonomiczne, działających zgodnie z prawem oraz powszechnie przyjętymi zasadami etyki w biznesie. Program przyjmuje otwartą formułę dla wszystkich sektorów, adresowany jest do wszystkich podmiotów gospodarczych, dla których priorytetem jest ciągły rozwój, poszerzanie zakresu swojej działalności przy jednoczesnym poszanowaniu praw swoich pracowników, klientów i kontrahentów. Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń i dokumentów.  Do tej edycji swój akces zgłosiło już 15 firm.

więcej na  stronie   www.liderbiznesu.pl.

LOGo_WLB_kolor