26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Normalizacja: informacje z PKN

Newsletter Norm

Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl – jedyna w kraju jednostka uprawniona do zatwierdzania Polskich Norm oraz wdrażania Norm Europejskich do katalogu Polskich Norm – uruchomił platformę internetową o nazwie Wiedza wiedza.pkn.pl . Jest ona źródłem podstawowych informacji o procesie normalizacji. Oferuje e-learningowe szkolenia z tego zakresu. Daje także możliwość bezpłatnej prenumeraty Newslettera Norm. Każdy przedsiębiorca może otrzymywać za pośrednictwem tej usługi informacje o najnowszych opublikowanych Polskich Normach z interesującego go zakresu a także aktualny program prac normalizacyjnych PKN.

Ścieżka Newslettera: Komunikatory (w dolnej części strony internetowej wiedza.pkn.pl) → NewsletterNewsletter normwybór z listy ICS (Międzynarodowy Katalog Norm) zakresu norm, np. 61: PRZEMYSŁ ODZIEŻOWY, 61.060: Obuwie.

Infolinia PKN: 22 55 67 777 lub 22 55 67 755.

 

PKN_logotyp