28 marca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Dofinansowanie udziału w programie EXPO Astana 2017 dla MŚP

 

Tylko do 13 lutego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski 
o dofinansowanie ich udziału w programie gospodarczym EXPO Astana 2017

Na wsparcie MŚP Agencja przeznaczy tym razem nawet 50 mln zł!

 

PARP oferuje małym i średnim firmom do 300 tysięcy zł na promocję ich działalności podczas wydarzeń branżowych towarzyszących tegorocznej Międzynarodowej Wystawie Astana EXPO 2017 w Kazachstanie. W ramach uzyskanego wsparcia przedsiębiorca będzie mógł m.in. uczestniczyć w targach branżowych, uczestniczyć w misjach gospodarczych, zorganizować wizyty studyjne, stworzyć materiały informacyjno-promocyjne. To pierwszy raz, kiedy polscy przedsiębiorcy mogą sfinansować koszty udziału w wydarzeniach towarzyszących wystawom EXPO z funduszy unijnych.
Astana EXPO 2017 trwa trzy miesiące, od 10 czerwca do 10 września 2017. Jest to wydarzenie o charakterze globalnym, stanowi doskonały kontekst do nawiązania i umocnienia współpracy handlowej z kazachskimi firmami, zwiększenia eksportu i rozwoju inwestycji na tym perspektywicznym rynku.
Oprócz samej Wystawy EXPO przez cały rok w Kazachstanie odbędzie się w szereg wydarzeń towarzyszących, które będą okazją do promocji polskich marek produktowych. Do dyspozycji przedsiębiorców zainteresowanych ekspansją na wschód jest nawet 50 mln zł! Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 300 tys. zł, przy dofinansowaniu na poziomie 50–85%.
Kazachstan jest dla Polski jednym z czołowych partnerów gospodarczych w Azji. W 2015 roku obroty handlowe między Polską a Kazachstanem wyniosły ponad 1 mld USD. Zdecydowaną większość importu stanowią paliwa i oleje mineralne, natomiast struktura eksportu jest znacznie bardziej rozdrobniona – wśród popularnych kategorii są m.in. maszyny, urządzenia mechaniczne oraz ich części, owoce świeże i produkty farmaceutyczne.
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: 
od 12 stycznia 2017 r. do 13 lutego 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).
Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się 
w Regulaminie konkursu.
Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerami 22 432 89 91–93.