23 Czerwiec 2018

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Wystawa przemysłu lotniczego w Australii -bezpłatna promocja dla polskich firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza w imieniu Ministerstwa Rozwoju do udziału w wystawie przemysłu lotniczego The Australian International Airshow and Aerospace&Defence Exposition, która odbędzie się w dniach 28 lutego – 5 marca 2017 r., w Geelong, w Australii.

Wydarzenie to stanowi jedną z najważniejszych imprez w branży lotniczej w rejonie Azji i Pacyfiku. Polskie firmy zainteresowane udziałem w wystawie mają możliwość udziału w bezpłatnej promocji swojej działalności na stoisku. Istnieje również możliwość przekazania na ww. stoisko materiałów informacyjno-promocyjnych.

Ilość miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji o wystawie znajdą Państwo na stronie internetowej:

https://www.airshow.com.au/airshow2017/index.asp

Dodatkowych informacji dotyczących wystawy udziela p. Monika Majcher, Ministerstwo Rozwoju
(e-mail: monika.majcher@mr.gov.pl, tel. +22 693 52 46).

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.