17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Misja gospodarcza do Brześcia 27-28 kwietnia 2017 r.

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
zaprasza Państwa do wzięcia udziału w organizowanej w dniach 27-28 kwietnia 2017 r.
MISJI GOSPODARCZEJ DO BRZEŚCIA
NA BIAŁORUSI
Celem Misji jest udział w II Międzynarodowe forum kontaktów Handlowych i Biznesowych oraz wystawie „Brześć 2017”

Do uczestnictwa zapraszamy firmy o różnych profilach. Uczestnictwo w Forum daje możliwość wejścia na rynek białoruski, zdobycie wiedzy na temat możliwości inwestycyjnych danego regionu. Istnieje możliwość zaproszenia potencjalnych partnerów białoruskich przedsiębiorstw na spotkania biznesowe i negocjacje w formacie B2B.

W załączeniu szczegółowy program misji, zgłoszenie udziału oraz ankieta dla strony białoruskiej.

W przypadku zainteresowania uczestnictwem w Misji bardzo prosimy o jak najszybsze dostarczenie ankiet, które pozwolą stronie białoruskiej na bardziej efektywne poszukiwanie partnerów do rozmów podczas spotkań biznesowych.

Całkowity kosz uczestnictwa w Misji dla jednego uczestnika wynosi:

• Dla firm zrzeszonych w RIG 480 + 23% VAT
• Dla pomiotów niezrzeszonych w Izbie 880 + 23 % VAT

Cena zawiera: nocleg w pokoju jednoosobowym, śniadanie, 2 obiady, udział w bankiecie ( kolacja integracyjna), udział w konferencji, koszty związane z programem turystycznym

Koszty: przejazdu na trasie Lublin-Brześć-Lublin, spotkań biznesowych z przedstawicielami firm białoruskich, ubezpieczenie, opłata za wizę, koszty opiekuna wyjazdu pokrywane są przez Regionalną Izbę Gospodarczą.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o nadsyłanie zgłoszeń oraz wypełnionej ankiety drogą elektroniczną lub faksem najpóźniej do dnia 30 marca 2017 r.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Izby

tel/fax : (81) 532 12 45, 532 16 88

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.