24 Sierpień 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Nowelizacja prawa zamówień publicznych-szkolenie bezpłatne dla Członków RIG

Regionalna Izba gospodarcza w Lublinie  zaprasza na szkolenie :

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Zakres tematyczny:

– przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz instytucja self-cleaning

– oświadczenia i dokumenty oraz sposób ich składania

– warunki udziału w postępowaniu

– podmioty trzecie i podwykonawcy po nowelizacji

– przesłanki zamówienia z wolnej ręki

– kryteria oceny ofert

– dopuszczalne zmiany umowy

– sposób liczenia terminów

-inne tematy zgłoszone wcześniej przez uczestników

Termin: 7 kwietnia br.

Czas: 10:30-16:30

Miejsce: sala konferencyjna Regionalnej Izby Gospodarczej , Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro,

Cena: 100 zł netto od osoby (przedpłata), Uwaga: dla firm zrzeszonych w RIG udział w szkoleniu jest bezpłatny

Wykładowca: Monika Kucharczyk, kancelaria Bird&Bird z Warszawy

Zgłoszenie udziału proszę przesyłać do dnia 5 kwietnia br. na mail info@rig.lublin.pl

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.