27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Nowelizacja prawa zamówień publicznych-szkolenie bezpłatne dla Członków RIG

Regionalna Izba gospodarcza w Lublinie  zaprasza na szkolenie :

Nowelizacja prawa zamówień publicznych

Zakres tematyczny:

– przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz instytucja self-cleaning

– oświadczenia i dokumenty oraz sposób ich składania

– warunki udziału w postępowaniu

– podmioty trzecie i podwykonawcy po nowelizacji

– przesłanki zamówienia z wolnej ręki

– kryteria oceny ofert

– dopuszczalne zmiany umowy

– sposób liczenia terminów

-inne tematy zgłoszone wcześniej przez uczestników

Termin: 7 kwietnia br.

Czas: 10:30-16:30

Miejsce: sala konferencyjna Regionalnej Izby Gospodarczej , Lublin, ul. Dolna 3 Maja 8/9, I piętro,

Cena: 100 zł netto od osoby (przedpłata), Uwaga: dla firm zrzeszonych w RIG udział w szkoleniu jest bezpłatny

Wykładowca: Monika Kucharczyk, kancelaria Bird&Bird z Warszawy

Zgłoszenie udziału proszę przesyłać do dnia 5 kwietnia br. na mail info@rig.lublin.pl