17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Misja gospodarcza na Tajwan w dniach 9-12 kwietnia 2019 r.

 

Krajowa Izba Gospodarcza wraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Polskim Biurem w Tajpej serdecznie zaprasza do udziału w misji gospodarczej na Tajwan w terminie 9-12 kwietnia 2019 r.
Misja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem wymiany handlowej z Tajwanem.
Program opracowany wspólnie z lokalnymi partnerami tj. Chinese International Economic Cooperation Association
(CIECA) oraz TAITRA obejmuje:
– udział w Forum Gospodarczym pt. 16th Taiwan-Poland Joint Business Council Meeting,
– spotkania B2B z lokalnymi partnerami,
– spotkania z przedstawicielami administracji Tajwanu,
– wizyty studyjne: w Hsinchu Science Park, Taiwan Telematics Industry Association, Incubation Centers, Small &
Medium Enterprise Administration oraz w Taiwan Computer Association i Institute for Information Industr (lub innych)
Obecnie, szczególne możliwości rozwoju współpracy Polska – Tajwan przewidujemy w zakresie: technologii proekologicznych, branży spożywczej i przetwórstwa spożywczego w tym dla inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa,
smart cities, elektromoblilności, energii solarnej, biotechnologii, kosmetyków oraz produktów leczniczych,
zaawansowane technologie obróbki stali, części samochodowych a także wielu innych w zakresie nowych technologii
i przemysłu.
W ramach ceny w/w misji organizator zapewnia kompleksową obsługę organizacyjno-logistyczną wydarzenia,
transport lotniczy i miejscowy, wykup ubezpieczenia, rezerwację grupową w hotelu, wsparcie merytoryczne ekspertów
i instytucji współpracujących, organizacja rozmów b2b i study visits.
Cena uczestnictwa w misji: ok 6 200 zł+VAT + koszt hotelu do opłacenia na miejscu.

Zgłoszenia udziału w misji prosimy dokonać poprzez formularz online REJESTRACJA
Dodatkowe zapytania prosimy kierować niezwłocznie do organizatorów:
Krajowa Izba Gospodarcza – Biuro Współpracy z Zagranicą:
Monika Sasiak- Zastępca Dyrektora, tel. 22/630 97 23, e-mail: msasiak@kig.pl

 

 

 

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.