03 sierpnia 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Możliwości rozwoju eksportu z wykorzystaniem funduszy UE -12 kwietnia br.

 

 

W związku z trwającym naborem wniosków do działania na rzecz wspierania eksportu MŚP, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia,  RIG wraz z firmą Paszport do Eksportu Sp. z o.o  zapraszają Państwa na bezpłatne spotkanie informacyjne w dniu 12 kwietnia godz. 10:00 w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc zgłoszenia (informacja o uczestnikach przesłana na e-mail : info@rig.lublin.pl ) przyjmujemy do 9 kwietnia.

Firma PASZPORT DO EKSPORTU Sp. z o.o. od 2009 roku specjalizuje się w przygotowaniu analiz rynkowych dla firm zainteresowanych rozwojem działalności eksportowej oraz realizacji strategii eksportowych na rynkach zagranicznych.