27 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

POLNORECO

Szanowni Państwo

informujemy, że RIG przystąpiła do programu POLNORECO , POLSKO-NORWESKA WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ W OCHRONY ŚRODOWISKA W MŚP.

Realizatorami  Projektu jest Krajowa Izba Gospodarcza we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS.  Partnerzy regionalni to Izba Przemysłowo-Handlowa w Białymstoku  i   Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie.

Celem  Projektu jest wdrażanie innowacji środowiskowych, wymiany know-how i technologii dla zwiększenia efektywności energetycznej  MŚP i bardziej efektywnego zarządzania zasobami, inkubacja najlepszych praktyk
opracowanych w ramach projektu dla szerokiego wdrożenia w Polsce, wzrost wiedzy i umiejętności wśród  przedsiębiorców z sektora MŚP w Polsce.

Adresaci Projektu to  przedsiębiorcy MŚP  działający w branży spożywczej, budownictwie, przemyśle drzewnym, meblarstwie i motoryzacji.

Korzyści z udziału w Projekcie:
– wzrost zdolności do konkurowaniana rynku
-dostęp do innowacyjnych technologii
-rozwój przedsiębiorstwa i wzrost produktywności
-obniżenie kosztów funkcjonowania
– poprawa kultury organizacyjnej
-poprawa wizerunku przedsiębiorstwa
-wsparcie know-how.

więcej: ulotka pl-en (2)

i na stronie WWW.POLNORECO.KIG.PL

Projekt jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”