12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Walne Zgromadzenie Członków RIG 24.09.2019

W dniu 24 września 2019 r. w Dworze Anna w Jakubowicach Konińskich odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RIG. W jego trakcie przyjęto  sprawozdania z działalności  Zarządu, Komisji  Rewizyjnej i Sądu Polubownego za ostatni rok, zatwierdzono bilans, rachunek zysków i strat oraz udzielono absolutorium  Zarządowi RIG.

W czasie spotkania  zaprezentowały się  dwie nowe firmy, które weszły w poczet członków RIG: KMC Trade Sp. z o.o. oraz  Grupa Producentów Green Group Sp. z o.o.