12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Szanowni Państwo,

miło nam poinformować, że Regionalna Izba Gospodarcza razem z Lubelską Izbą Rzemieślniczą  będzie realizować projekt  współfinansowany ze środków UE pt.  „Sposób na biznes”. Projekt jest skierowany do 90 osób (w tym min. 60% kobiet) powyżej 30 roku życia zamieszkujących Województwo Lubelskie. Kandydaci to osoby fizyczne w wieku co najmniej 30 lat  zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych jako przedsiębiorcy.  W ramach projektu  wszyscy uczestnicy będą korzystać ze  szkoleń oraz doradztwa  przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej a 73 z nich otrzyma dotację i wsparcie pomostowe (finansowe i niefinansowe).
Planowany  termin rozpoczęcia rekrutacji to  połowa września 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z biurem naszej Izby: telefon 81 532 12 45 lub mail: info@rig.lublin.pl