03 sierpnia 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Ważne dla eksporterów legalizujących dokumenty za zgodność z oryginałem w RIG

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych aktualnie trwają rozmowy w sprawie  potwierdzania przez KIG- a w jej imieniu RIG, kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem”. Do czasu ich zakończenia prosimy o wstrzymanie od 28.09.2016 r. legalizacji kserokopii dokumentów w zakresie za zgodność z oryginałem.

 W przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów wprowadzamy rozwiązanie polegające  na przygotowaniu przez eksportera własnych oświadczeń kierowanych do zagranicznego klienta potwierdzających informacje zawarte w ksero dokumentu. Takie oświadczenie przygotowywane jest jako odrębny dokument  zawierający proponowaną treść:

 „W związku z (rejestracją produktów handlowych na rynku ………../rozpoczęciem współpracy handlowej/ koniecznością potwierdzenia …..) deklarujemy, że (nasze produktu są zarejestrowane w /…..  dopuszczone do obrotu…/ produkowane zgodnie z normami ….) co potwierdzone jest dokumentem …..  wystawionym przez ……………, którego kserokopia zamieszczona jest w załączeniu.”

Oświadczenie podpisują w oryginale osoby upoważnione, a kserokopia przedmiotowego dokumentu jest załącznikiem do tego oświadczenia.

 Tak przygotowany dokument legalizuje się dla wnioskodawcy/eksportera pieczęcią nazwiskową jedynie na oświadczeniu, a komplet składający się z oświadczenia i kserokopii właściwego dokumentu, łączy się „na róg” i opatruje pieczęcią urzędową okrągłą w miejscu łączenia.

 Cena legalizacji za 1 oryginał i do 4 kopii wynosi 75 zł (stawka VAT 0% lub 23%).

 

Biuro RIG w Lublinie

81 532 12 45