12 lipca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne seminarium w RIG

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie zaprasza  na bezpłatne seminarium , które będzie poświęcone następującej tematyce:

Jak zatrzymać kluczowych pracowników firmie?

– Strategie wiązania pracownika z przedsiębiorstwem

II  Co się dzieje kiedy tracisz płynność finansową?

– Tworzenie buforu finansowego.

III.  Jak wygląda następny dzień?

– Skutki nieplanowanych zmian w zarządzie przedsiębiorstwa

 

Prowadzącym będzie  Dyrektor oddziału Compensa Dystrybucja – Grzegorz Pikusa, wieloletni ekspert w dziedzinie ww. tematyki

 

Seminarium  odbędzie się w dniu  10.10.  br. w Sali konferencyjnej Izby : ul. Dolna 3 Maja 8/9, pierwsze piętro, początek godz. 9.00 .

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o informację e-mailem (info@rig.lublin.pl)  z  podaniem nazwy firmy oraz imienia i nazwiska zgłaszanej osoby. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie pod nr tel.: 81 532 12 45 lub 532 16 88.