03 sierpnia 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Jubileusz 25-lecia RIG

W dniu 18 października br. w Teatrze Muzycznym w Lublinie  swoje ćwierćwiecze świętowała  Regionalna Izba Gospodarcza. Ta lubelska organizacja samorządu gospodarczego powstała  w 1993 r.  Wśród 109 członków założycieli RIG znalazły się  największe  podmioty działające na terenie naszego  regionu, należały do nich: WSK PZL Świdnik,  Zakłady Azotowe „Puławy”, Herbapol-Lublin Sp. z o.o., czy nieistniejące już EDA S.A. Poniatowa, URSUS – Odlewnia oraz FSC Lublin. Gala Jubileuszowa odbyła się w Teatrze Muzycznym w Lublinie.
Zarząd oraz Komisja Rewizyjna Izby w podziękowaniu za wieloletnie członkostwo w Izbie  przyznały firmom zrzeszonym powyżej 15 lat odznaki Honorowego Członka Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie zaś Krajowa Izba Gospodarcza przyznała  Stefanowi Czerwińskiemu -Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Izby  oraz  Lucjanowi Bukryjowi, Prezesowi Regionalnej Izby Turystyki Złote Odznaki KIG  a także medale z okazji z  25-ciolecia (Marek Wagner Prezes Izby, Jan Jarmołowicz -Wiceprezes Izby, Stanisława Prokop – Sekretarz Zarządu oraz Tadeusz Rybak- Członek Zarządu Izby).

Gala była  połączona z rozstrzygnięciem XV edycji Programu Promocyjnego Wojewódzki Lider Biznesu.

W części artystycznej gali   zaprezentowano  widowisko  pt. „Muzyczne rendez-vous, czyli bitwa na głosy” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego  w Lublinie  z towarzyszeniem  Orkiestry pod dyrekcją   Łukasza Sidoruka.

 

(foto: FOTO QFS)

Laureaci WLB 2018
Honorowi Członkowie RIG
Medale 25-lecia Samorządu Gospodarczego przyznane przez Krajową Izbę Gospodarczą
Gratulacje od Prezydenta Miasta Lublina
Gratulacje od Wojewody Lubelskiego
Gratulacje od Marszałka Województwa Lubelskiego