28 marca 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Konferencja „Zrównoważony rozwój – Innowacyjność – Przedsiębiorczość”.

 

W dniu 25 stycznia 2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja na temat „Zrównoważony rozwój – Innowacyjność – Przedsiębiorczość”. Organizatorami konferencji byli: International Development Norway AS, Krajowa Izba Gospodarcza, Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej.
W Konferencji udział wzięli przedstawiciele władz województwa lubelskiego i miasta Lublina, przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele organizacji związanych z ochroną środowiska oraz studenci.
Podczas obrad zaprezentowane zostały efekty realizacji projektu „Polsko-Norweska współpraca na rzecz innowacyjnych rozwiązań w ochronie środowiska w małych i średnich przedsiębiorstwach POLNORECO”. Projekt realizowany jest przez Krajową Izbę Gospodarczą we współpracy z partnerem norweskim International Development Norway AS. Głównym celem projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami z grupy MŚP z terenu województwa lubelskiego, a ich partnerami norweskimi. Ma ona polegać na wymianie doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk, prowadzących do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu. Działania przewidziane w projekcie kierowane są głownie do przedsiębiorców istotnie korzystających ze środowiska w zakresie energii, emisji, ścieków i odpadów. Projekt dofinansowany jest w wysokości 85% ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”.
Referaty wprowadzające do obrad zaprezentowały dr Elena Mieszajkina z Katedry Zarządzania oraz dr inż. Barbara Szymoniuk z Katedry Marketingu. Efekty dotychczasowej realizacji projektu oraz kierunki dalszej współpracy omówili: ekspert International Development Norway AS Leif Anders Estensen, Dyrektor ds. Projektów Katarzyna Anna Kazimierczuk, Senior Advister z Ambasady Królestwa Norwegii dr inż. Ewa Kwast. W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej wystąpili: Zastępca Dyrektora Biura Finansów i Projektów Jacek Prześlakowski, Przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krzysztof Kawczyński i ekspert Dominika Zawadzka oraz ekspert dr Marek Szczepański. Obradom przewodniczyli Prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron, Dziekan Wydziału Zarządzania oraz Prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej.
W konkluzji określono celowość dalszych inicjatyw na rzecz wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne, przedsiębiorcze działania małych i średnich przedsiębiorstw w ramach współpracy polsko-norweskiej.