26 września 2020

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne seminarium na temat Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz  Krajowa Izba Gospodarcza  zapraszają Państwa do udziału
w spotkaniu edukacyjnym nt. Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 23.06.2017 (piątek) w siedzibie Regionalnej Izby w Lublinie (ul.Dolna 3 Maja 8/9) , początek godz. 9.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem spotkania jest przekazanie i pogłębienie  wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy.

Spotkanie realizowanie jest w ramach projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020, który Krajowa Izba Gospodarcza realizuje na zlecenie Ministerstwa Rozwoju .

Warsztat poprowadzi doświadczony trener, który również udzieli Państwu konsultacji bezpośrednich dotyczących interesujących Państwa zagadnień.  Materiały edukacyjne,  sprofilowane  pod kątem  województwa lubelskiego będą  dostępne na  miejscu.

Do pobrania: PROGRAM SPOTKANIA STACJONARNEGO oraz Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat projektu dostępne są na oficjalnym Portalu Projektu: Laboratorium.kig.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza o Funduszach Europejskich  pozwoli Państwu na wykorzystanie nabytych umiejętności w przygotowaniu i realizacji projektów wspierających rozwój Państwa firm.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego – krótkiego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres meilowy: info@rig.lublin.pl  lub  faksem na nr: 81 532 12 45,  81 532 16 88