17 Listopad 2019

The Regional Chamber of Commerce in Lublin

Bezpłatne seminarium na temat Funduszy Europejskich dla przedsiębiorców

Szanowni Państwo

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie oraz  Krajowa Izba Gospodarcza  zapraszają Państwa do udziału
w spotkaniu edukacyjnym nt. Funduszy Europejskich, które odbędzie się w dniu 23.06.2017 (piątek) w siedzibie Regionalnej Izby w Lublinie (ul.Dolna 3 Maja 8/9) , początek godz. 9.00.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Celem spotkania jest przekazanie i pogłębienie  wiedzy dotyczącej skorzystania z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 między innymi poprzez wskazanie obszarów wsparcia właściwych dla przedsiębiorców, zgodnych z katalogiem programów operacyjnych wchodzących w skład oferty Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020 oraz wskazanie ogólnych zasad dotyczących poziomów dofinansowania, limitów, przepisów dotyczących pomocy de minimis oraz innych rodzajów pomocy.

Spotkanie realizowanie jest w ramach projektu INFRASTRUKTURA & ROZWÓJ Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020, który Krajowa Izba Gospodarcza realizuje na zlecenie Ministerstwa Rozwoju .

Warsztat poprowadzi doświadczony trener, który również udzieli Państwu konsultacji bezpośrednich dotyczących interesujących Państwa zagadnień.  Materiały edukacyjne,  sprofilowane  pod kątem  województwa lubelskiego będą  dostępne na  miejscu.

Do pobrania: PROGRAM SPOTKANIA STACJONARNEGO oraz Formularz zgłoszeniowy

Więcej informacji na temat projektu dostępne są na oficjalnym Portalu Projektu: Laboratorium.kig.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu. Mamy nadzieję, że praktyczna wiedza o Funduszach Europejskich  pozwoli Państwu na wykorzystanie nabytych umiejętności w przygotowaniu i realizacji projektów wspierających rozwój Państwa firm.

W celu zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu prosimy o wypełnienie załączonego – krótkiego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres meilowy: info@rig.lublin.pl  lub  faksem na nr: 81 532 12 45,  81 532 16 88

Translate »

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalna Izba Gospodarcza przy ul. Dolnej 3 Maja 8/9, 20-079 Lublin. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie realizacji umowy będą przetwarzane w celu jej wykonania, prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, dochodzenia roszczeń, archiwizacji oraz ewentualnego udzielania odpowiedzi na Państwa pisma oraz wnioski. Zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w zakresie niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia innych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, a także w zakresie niezbędnym do realizacji celów wynikających z ochrony żywotnych interesów osoby lub osób, której dane dotyczą. Państwa dane mogą być przekazane osobom uczestniczącym w realizacji usługi w zakresie minimalnym zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego poza teren Unii Europejskiej. Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania oraz żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, a także usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mają Państwo możliwość wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora oraz przeniesienia Państwa danych osobowych do innego Podmiotu. W przypadku wątpliwości mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Regionalna Izba Gospodarcza nie korzysta z systemów służących do profilowania danych. Wszelkie pytania i uwagi co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Administratora.